Kuluttajasaatavan perintä

Kuluttajasaatavan maksuvelvollisuus on yksityishenkilöllä. Kuluttajasaatavien perintää säädellään perintälain lisäksi kuluttajansuojalailla, kun velkojana on yritys. Yrityssaatavista poiketen laki asettaa kuluttajasaatavien perintäkuluille tarkat enimmäismäärät.

Yrityssaatavan perintä

Yrityssaatavan maksuvelvollisuus on yrityksellä tai yrittäjällä, jolla on y-tunnus. Yrityssaatavien osalta sovelletaan lakia saatavien perinnästä, mutta perintäkulujen tarkkaa enimmäismäärää ei ole säädetty. Velalliselle ei kuitenkaan saa aiheuttaa tarpeettomia tai kohtuuttomia kuluja.

Perinnällä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada velallinen maksamaan erääntyneet saatavat vapaaehtoisesti. Kaikkien perintää suorittavien tahojen tulee toiminnassaan noudattaa hyviä perintätapoja ja välttää käyttämästä muutenkaan velallisen kannalta sopimatonta menettelyä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että perinnän on oltava velallisen yksityisyyttä kunnioittavaa ja asiallista.

Alkuperäinen lasku

Jos et pysty maksamaan laskua eräpäivään mennessä, kerro asiasta heti laskun lähettäjälle ja neuvottele uudesta maksuaikataulusta.

Jos maksat laskun eräpäivän jälkeen, mutta ennen kuin saat perintäkirjeen, perintäkulut pitää maksaa, jos velkoja on ehtinyt tehdä kulujen perusteena olevat perintätoimet ennen kuin olet maksanut laskun.

Maksumuistutus (vapaaehtoinen perintä)

Velkojan lähettämä maksumuistutus tuo lisää maksettavaa enintään 5 € muistutuksesta. Velkoja saa lähettää ensimmäisen maksullisen muistutuksen aikaisintaan 14 päivän kuluttua laskun eräpäivästä.

Saatavalle kertyy myös viivästyskorkoa, joka määräytyy korkolain mukaan. Jos eräpäivä on ennalta sovittu, viivästyskorko alkaa eräpäivästä.

Maksumuistutuksesta ei seuraa vielä maksuhäiriömerkintää.

Maksuvaatimus (vapaaehtoinen perintä)

Jos lasku on velkojan maksumuistutuksen jälkeen vielä maksamatta, velkoja on voinut siirtää perinnän ammattimaiselle perijätaholle kuten perintätoimistolle, joka jatkaa perimistä lähettämällä maksuvaatimuksen. Maksuvaatimusta ei saa lähettää ennen kuin velallista on saatavan erääntymisen jälkeen muistutettu saatavasta ja maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää.

Ota yhteyttä velkojaan sopiaksesi maksuajasta tai maksusuunnitelmasta.

Käräjäoikeus (oikeudellinen perintä)

Mikäli velalliselta ei ole saatu suorituksia vapaaehtoisen perinnän aikana eikä maksusuunnitelmasta ole sovittu, velkoja tai perintätoimisto saattaa viedä asian käräjäoikeuteen josta haetaan tuomiota maksamattomalle velalle. Käräjäoikeuden tuomion jälkeen asia edistetään ulosottoviranomaisten hoidettavaksi, jolloin käynnistyvät tarvittaessa ns. pakottavat perintätoimet.

Valtion ja kuntien saatavat ja pakolliset vakuutusmaksut ovat yleensä ulosmitattavissa ilman oikeuden päätöstä (esim. verot, sakot, liikennevakuutusmaksut).

Perinnällä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada velallinen maksamaan erääntyneet saatavat vapaaehtoisesti. Kaikkien perintää suorittavien tahojen tulee toiminnassaan noudattaa hyviä perintätapoja ja välttää käyttämästä muutenkaan velallisen kannalta sopimatonta menettelyä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että perinnän on oltava velallisen yksityisyyttä kunnioittavaa ja asiallista.

Alkuperäinen lasku

Jos et pysty maksamaan laskua eräpäivään mennessä, kerro asiasta heti laskun lähettäjälle ja neuvottele uudesta maksuaikataulusta.

Jos maksat laskun eräpäivän jälkeen, mutta ennen kuin saat perintäkirjeen, perintäkulut pitää maksaa, jos velkoja on ehtinyt tehdä kulujen perusteena olevat perintätoimet ennen kuin olet maksanut laskun.

Maksumuistutus (vapaaehtoinen perintä)

Yritykselle maksumuistutuksen voi lähettää heti laskun erääntymisen jälkeen. Yrityssaatavien perinnässä laki mahdollistaa 40 euron suuruisen vakiokorvauksen perimisen yritysvelalliselta.

Saatavalle kertyy myös viivästyskorkoa joka puolestaan määräytyy viivästyspäivien mukaan. Velkojalla on yrityssaatavissa oikeus sekä vakiokorvaukseen että viivästyskorkoon. Vakiokorvaus syntyy jokaiselle laskulle erikseen, vaikka ne myöhemmässä perinnän vaiheessa yhdistettäisiinkin.

Maksumuistutuksesta ei seuraa vielä maksuhäiriömerkintää.

Tratta, maksuvaatimus

Jos lasku on velkojan maksumuistutuksen jälkeen vielä maksamatta, velkoja on voinut siirtää perinnän ammattimaiselle perijätaholle kuten perintätoimistolle, joka jatkaa perimistä lähettämällä maksuvaatimuksen. Yrityksille ei ole erikseen perintälaissa määrätty aikaa maksuvaatimuksen lähettämiselle.

Tratta eli julkisuusuhkainen maksuvaatimus, on tehokas perintäkirje, jonka tehokkuus perustuu julkisuusuhkaan. Maksamaton tratta johtaa tratan protestointiin, josta aiheutuu merkintä velallisyrityksen luottotietoihin.

Mikäli vastaanottaja ei maksa trattaa eräpäivään mennessä, voi perintätoimisto protestoida tratan. Tratan protestoinnista aiheutuu maksuhäiriömerkintä, joka saattaa vaikeuttaa merkittävästi yrityksen toimintaa esimerkiksi luotonsaantia.

Käräjäoikeus (Oikeudellinen perintä)

Mikäli velalliselta ei ole saatu suorituksia vapaaehtoisen perinnän aikana eikä maksusuunnitelmasta ole sovittu, velkoja tai perintätoimisto saattaa viedä asian käräjäoikeuteen josta haetaan tuomiota maksamattomalle velalle. Käräjäoikeuden tuomion jälkeen asia edistetään ulosottoviranomaisten hoidettavaksi, jolloin käynnistyvät tarvittaessa ns. pakottavat perintätoimet.

Valtion ja kuntien saatavat ja pakolliset vakuutusmaksut ovat yleensä ulosmitattavissa ilman oikeuden päätöstä (esim. verot, sakot, liikennevakuutusmaksut).